Internet predstavitev Festivala Lent 98
na Omrežju SloN

Uvod
V podjetju Agenda se zavedamo pomebnosti kulturnega življenja v našem mestu pod Pohorjem. Prav tako se zavedamo, da organizacija tako velikega in kakovostnega festivala ni majhen zalogaj in zahteva ogromno naporov, veselja do dela in Festivala. Zato smo se že v samih začetkih Festivala Lent odločili, da po svojih močeh pomagamo, da bo poletni Maribor dobil lepši, prijaznejši, predvsem pa bolj vesel obraz. Želimo, da z znanjem in zmogljivostmi, ki jih imamo, pomagamo k čimboljši predstavitvi Festivala Lent na Internetu, da predstavimo možnosti Interneta kot medija. Nenazadnje je Internet eden najboljših načinov za sprotno in popolno multimedijsko obveščanje velikega števila ljudi po celem svetu. Lent na Internetu je najboljši način za promocijo Maribora po celem svetu. Tako ga približamo ljudem, ki mnogokrat za Slovenijo še slišali niso.
Za letos smo pripravili nekaj pomebnih novosti, nekaj je velikih vsebinskih pridobitev, dodatnih informacij v popolnoma novih oblikah, nekaj je pa tudi bolj tehničnih novostih, s katerimi orjemo ledino na področju Internet aplikacij in predstavitev v Sloveniji. Na te je najbolj ponosen naš LentMaster, saj so nekatere pravi dragulji pri integraciji multimedijskih Informacijskih strežnikov, multimedijskih SQL baz podatkov in TCP/IP aplikacij.
Vsakoletna predstavitev Festivala Lent je odlična možnost za predstavitev novih tehničnih dosežkov na tem področju. Ponosni smo, da se predstavitev uvršča v eno najboljših na slovenskih tleh in da se lahko enakovredno kosa z najboljšimi tujimi.
Sprotnemu obveščanju je namenjena poštna lista, ki vsakodnevno obvešča več tisoč obiskovalcev o dnevnem programu, zanimivostih, novostih, spremembah. Naročite se na vsakodnevne Lent informacije.

Letošnje novosti:
RealAudio strežnik za neposreden prenos zvoka iz glavnega odra.
Zvok iz glavnega odra se bo zajemal neposredno iz centralne mešalne mize in se preko prenašal preko Kible do centralnega RealAudio strežnika, ki bo distribuiral zvok dobesedno po celem svetu.

Web Cam - slika iz glavnega odra.
Na glavnem odru bosta nameščeni dve video kameri, ki bosta stalno snemali dogajanje na glavnem odru. Ena je podobna lanski, z običajno VHS tehnologijo in zajemanjem slike z ustreznimi računalniškimi vmesniki. Druga pa je posebna, namenska Web kamera, ki v eni napravi vsebuje video kamero in Web strežnik. Tako lahko neposredno iz kamere (IP naprava) zajemamo slike v ustreznem formatu, kot bi jih zajemali iz Web strežnika.

Prenos celotne vsebine strežnika na SQL bazo podatkov in neposredno zajemanje tekstovnega in slikovnega materiala iz baze podatkov
Glede na težavnost obvladovanja takšne količine podatkov, kot jo predstavlja Festival Lent, smo se letos odločili za uporabo najnovejših tehnologij, ki tudi v svetu predstavljajo tehnološko novost. Gre za integracijo SQL podatkovnih strežnikov in Web strežnikov. Ena najbolj vročih tehnologij, ki bodo v bodočnosti omogočile konvergenco klasičnih zmogljivih SQL podatkovnih baz, client-server tehnologije, thin-client tehnologije in internet tehnologij v Internet/intranet usmerjenih informacijskih sistemov bodočnosti.

Značilnosti
Grafična zasnova je izdelana na podlagi celostne podobe Festivala Lent98.
Web predstavitev je zasnovana na uporabi SQL podatkovne baze in dinamičnega zajemanja podatkov. Zaradi obsežnosti predstavitev, ki jih podpira Omrežje SloN, so funkcije porazdeljen po več fizičnih strežnikih. Podatki so nameščeni na posebnem podatkovnem strežniku, na katerem teče SQL Adabas D. Internet strežnik je nameščen na podobnem strežniku, na katerem so statične strani in ustrezni vmesniki za dostop do baze podatkov. Uporabniškim zahtevam streže Web strežnik, interna programska koda (PHP3) na Internet strežniku pa omogoča povezavo s podatki na podatkovnem strežniku.
Oblika strani je izdelana kot statična šablona. V statično zasnovano obliko strani se vedno znova zajemajo podatki neposredno iz SQL baze podatkov. Upravnik baze ima neposrednen dostop do vsebine baze in vsak vnešena sprememba se takoj odrazi na vsebini Web strani.

Strojna in programska oprema
Web strežnik:
PentiumII 266MHz, 128MB RAM, 4GB UW SCSI, OS Caldera OpenLinux , Apache 1.2.6.
SQL strežnik:
PentiumII 266MHz, 256MB RAM, 8GB UW SCSI, OS Caldera OpenLinux, Adabas D SQL V.10
Strežnik poštne liste:
Pentium200MMX, 64MB RAM, OS Caldera OpenLinux, Majordomo