GREETINGS
dr. Alojz Križman, župan mesta Maribor
dr. Jože Glogovšek, predsednik uprave Nova KBM d.d.
Vladimir Rukavina, Narodni dom